คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

24/8/2563 16:00:37น. 651

17 - 18 สิงหาคม 2563 : รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ และ ดร. เภสัชกรหญิง สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 กลยุทธ์ และเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

-----------------------------

 ??ติดต่อสอบถาม
คณะเภสัชศาสตร์
??054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
24/8/2563 16:00:37น. 651
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

#งานพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ #งานประกันคุณภาพ
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน