คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการติดตามผลโครงการวิจัยของคณะผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 25/8/2563 16:33:01น. 545

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการติดตามผลโครงการวิจัยของคณะผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการติดตามผลโครงการวิจัยของคณะผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา และสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ รศ.ดร.โชค โสรัจกุล, พร้อมอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ทั้งนี้เป็นการออกตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล และพบปะเกษตรกร โครงการวิจัย "การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มการผลิตและการตลาดในระบบการเลี้ยงกระบือแบบประณีต" อีกพบปะหารือ รับฟังปัญหาอุปสรรค กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ จังหวัดพะเยา 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/8/2563 16:33:01

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน