SEEN ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายพัฒนาโครงการฐานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลในบริบทพื้นที่ด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและน้ำเสีย”

28/8/2563 20:20:30น. 1009
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ทีมนักวิจัยกลุ่มจุลอุตุนิยมวิทยา (MiLab) มีโอกาสได้ร่วมให้ความรู้ เกี่ยวกับการวัดความโตและความสูงของต้นไม้รวมถึงการประเมินการกักเก็บคาร์บอน ให้แก่ ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำยาว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในโครงการ “ค่ายพัฒนาโครงการฐานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลในบริบทพื้นที่ด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและน้ำเสีย” ภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ที่จัดโดยทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนและคุณครูเป็นอย่างดี

โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญานี้มุ่งหวังพัฒนากระบวนการคิดแบบเพาะพันธุ์ปัญญาให้ครูและถ่ายทอดไปสู่นักเรียน โดยอาศัยโครงงานฐานวิจัยเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดภูมิความรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่ผ่านงานวิจัยเพื่อการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ทั้งนี้จังหวัดน่านถือเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย ดังนั้นกระบวนการคิดแบบเพาะพันธุ์ปัญญา จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจและผูกพันกับชุมชนในเชิงลึก และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาของตนและชุมชนในบริบทใกล้เคียงต่อไป


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
28/8/2563 20:20:30น. 1009
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายพัฒนาโครงการฐานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลในบริบทพื้นที่ด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและน้ำเสีย”

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน