ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์

31/8/2563 9:04:11น. 886
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดดำเนินโครงการอบรมออนไลน์ “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์” บรรยายออนไลน์พิเศษ โดย ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี UP-PSF ระดับ 3 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันพันธกิจของคณะฯ และของมหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสังคม ซึ่งเน้นบทบาทของอาจารย์นอกจากจะต้องเป็นผู้สอน ผู้ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังต้องสามารถเป็นผู้ชี้แนะ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตลอดจนดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจึงต้องเป็นทั้งผู้ที่มีความชำนาญทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีการประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การรับการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพในระดับต่างๆ ที่สำคัญคือ การมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์ อันเป็นคุณลักษณะของอาจารย์มืออาชีพ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
31/8/2563 9:04:11น. 886
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน