ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

31/8/2563 10:09:01น. 2114
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการนำของ อาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบุคลากรจำนวน 11 ท่าน ในศึกษาดูงานครั้งนี้ศูนย์ฯได้นำเสนอภาพรวมด้านการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการฝึกอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการแนะนำห้องเรียน i-Classroom ซึ่งได้รับสนับสนุนวิทยากรพิเศษมาบรรยายจากงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยา


ติดตามข่าวสาร เพิ่มเติมได้ที่ :: https://citcoms.up.ac.th/ 

facebook :: https://www.facebook.com/citcoms.upศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันทวัฒน์ เมืองช้าง   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิตินนท์ มณีธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
31/8/2563 10:09:01น. 2114
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

#ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร #สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ #มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ #ศึกษาดูงาน
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน