นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

1/9/2563 9:55:49น. 1719
นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย และได้รับทุนดำเนินการโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย   ปีที่ 12 จากสำงานปลัดกระทรวงกลาโหม

         เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ภายใต้หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมทำ สร้างสรรค์สังคมไทย” สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

         โดยได้ส่งโครงการ Smart gel good health (เจลประคบเย็นเพื่อสุขภาพ) เข้าร่วมประกวดและ ดำเนินการสัมภาษณ์จากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน VDO Call ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 ทีมสุดท้าย จาก 121 โครงการทั่วประเทศ และได้รับเงินทุนจำนวน 35,000 บาท สำหรับดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

    จึงขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วย  น.ส.สุตาภัทร ไหมทอง น.ส.ธัญวรัตน์ วงศ์ละคร น.ส.ธาวัลย์ แสนทวีสุข     น.ส.ศศิกานต์ คำเพ็ง น.ส.กุลนันท์ ไคร้มูล น.ส.สมหญิง ก๋องแก้ว น.ส.จิตราภรณ์ โพพันธุ์ น.ส.ณัฐธนันศุภา  คำแดง น.ส.วิลาวัณย์ คำมูล และ น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกรับมอบรางวัลเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ดังกล่าว  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/9/2563 9:55:49น. 1719
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

#สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน