คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2563

1/9/2563 11:56:30น. 952
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2563
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยรับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นกว่า 30 สถาบันทั่วประเทศไทย อีกมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ทำหน้าที่ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย โดยเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ " แนวทางการจัดการเรียนการสอนข้ามสถาบัน " โดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ พร้อมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ " ระบบกลไกการศึกษาระบบเกษตรสร้างมูลค่า " โดย ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ และ ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช การประชุมในครั้งนี้ถือเป็งองค์กรกลางเพื่อกำหนดแนวความคิด ในการดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตร สร้างการประสานงานและความร่วมมือในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตรในประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิตทางการเกษตรของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
1/9/2563 11:56:30น. 952
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2563

#SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน