คณะเภสัชศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์องค์กร และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ 2/9/2563 13:25:24น. 465

พัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์องค์กร และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 28 สิงหาคม 63 : คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้เดินทางไปยัง ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย เข้านมัสการพระเดชพระคุณ พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง เพื่อรับฟังธรรมและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตใจและบุคลิกภาพของบุคลากรเพื่อภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้

  เวลา 9.00 . รับฟังธรรมะบรรยาย หัวข้อคนสำราญ งานสำเร็จและการฝึกสมาธิอย่างง่ายเพื่อปรับใช้ในการดำเนินงานของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

เวลา 10.30 . กิจกรรม“เดินป่าหาธรรม” เดินสำรวจเส้นทางและความหมายตามจุดต่าง ๆ ภายในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน ร่วมกิจกรรมบวชป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของต้นไม้
เวลา 13.00 . กิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์องค์กร และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์ ดร. ธฤตวัน เจริญพร อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากร เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ ส่งเสริมการปฏิบัติร่วมกับผู้อื่น ให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

โดยการเข้านมัสการพระเดชพระคุณ พระเมธีวชิโรดม (ว. วชิรเมธี) ครั้งนี้พระเดชพระคุณยังได้ปรารภถึงความร่วมมือในการวิจัยด้านสมุนไพรภายในศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน กับท่านคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย


-------------------------------------------------------

??ติดต่อสอบถาม
คณะเภสัชศาสตร์
??054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

     

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/9/2563 13:25:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน