โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ”

2/9/2563 15:46:40น. 887
พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563: คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายบริการ ได้จัดอบรมโครงการ “พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ” ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ทิพากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร องอาจ มณีใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายบริการในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

-----------------------------
??ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์
??054-466666 ต่อ 3188
FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
2/9/2563 15:46:40น. 887
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการ “พัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย และการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ”

#คณะเภสัชศาสตร์ #พัฒนาการเรียนการสอน #งานวิจัย #การปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน