ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และวัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

7/9/2563 11:49:37น. 1685
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร สวัสดิ์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี, นายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ และปกบวร พูลเกษร นักวิชาการศึกษา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และกาดลายน้ำไหลไทลื้อเชียงคำ วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โดยเป็นการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมจังหวัดพะเยา โดยเยี่ยมชมนิทรรศการ “บทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก” ณ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Nong Lom Rice Organic Product (ข้าวหอมมะลิดอกคำใต้) ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และปลาส้มผงโรยข้าว ซึ่งเป็นการพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่ขึ้นชื่อในจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการบริโภคปลาส้มรวมทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พกพาง่ายและสะดวกเพื่อขยายช่องทางการตลาดของผู้ผลิตปลาส้มรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลงานของ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ต่อด้วยรับฟังสรุปงาน “การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา กาดไทลื้อ” ณ วัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และเข้าชมนิทรรศการพร้อมรับประทานอาหารเย็น กาดลายน้ำไหลไทลื้อเชียงคำ วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น ตลาดสินค้าวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ เมืองมาง เมืองหย่วน ดอนไชย อาหารท้องถิ่น และ หัตถกรรมชุมชน, การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อจากชุมชนไทลื้อ เชียงคำ และเครือข่ายวัฒนธรรมชุมชน และกิจกรรมสาธิต สอนศิลปะ หัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
7/9/2563 11:49:37น. 1685
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และวัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

##คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน