คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มอบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนิสิต กระเป๋าจากขยะพลาสติก (Re-bag) และกระบอกใส่น้ำเก็บความเย็นลายปู่ตองกง

8/9/2563 11:56:53น. 794
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  รมต.อว. มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 7 กันยายน 2563 ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.อว. นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ชุมชนวิจัยเทศบาลเมืองพะเยา และมอบผลงานของบัณฑิตและนิสิตสาขาศิลปะและการออกแบบ ตัวแทนจากโครงการ อว.จ้างงานเฟส 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งนี้โดยมีอาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยบูรณาการวิชาการ และพันธกิจ เป็นตัวแทนคณะฯ ในการมอบผลงานของนิสิต Re-bag กระเป๋าจากขยะพลาสติกและกระบอกใส่น้ำเก็บความเย็นลายปู่ตองกง ณ ข่วงนกยูง เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานกิจการนิสิต คณะสาปัตยฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   
8/9/2563 11:56:53น. 794
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มอบผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของนิสิต กระเป๋าจากขยะพลาสติก (Re-bag) และกระบอกใส่น้ำเก็บความเย็นลายปู่ตองกง

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน