คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุม EdPEx Aggie " การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ "

8/9/2563 13:33:20น. 1030
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุม EdPEx Aggie " การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ "
วันที่ 8 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุม EdPEx Aggie " การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ " ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยวิทยากรทั้งหมด 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย, ดร.กรทิพย์ กันนิการ์ เป็นการบรรยายในหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA Criteria, โครงร่างองค์กร, วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำ SAR ตามแนว EdPEx
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
8/9/2563 13:33:20น. 1030
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุม EdPEx Aggie " การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ "

#SmartAgriculture #UniversityofPhayao #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน