คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรมกรณีศึกษา กาดไทลื้อ 9/9/2563 17:48:29น. 108

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรมกรณีศึกษา กาดไทลื้อ

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ และ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านทุนทางวัฒนธรรมกรณีศึกษา กาดไทลื้อ ณ ลานกาดไทลื้อ วัดพระธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีคณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมชมนิทรรศการดังกล่าวด้วย สำหรับโครงการบริการวิชาการของคณะศิลปศาสตร์มี ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ข้อมูล / ภาพ : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ และ ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
ภาพ :   ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ และ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/9/2563 17:48:29

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน