สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานโดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการบริษัท King Power สาขารางน้ำ ตึกใบหยกและโรงแรมตึกใบหยกสกาย ณ กรุงเทพมหานคร และธุรกิจชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโปรงทอง

12/9/2563 17:06:33น. 1845
การจัดการธุรกิจ_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จิตติมา สกุลเจียมใจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ดร.ฑาริกา พลโลก และดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 และ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคู่ขนานเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ศึกษาดูงานโดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการบริษัท King Power สาขารางน้ำ ตึกใบหยกและโรงแรมตึกใบหยกสกาย ณ กรุงเทพมหานคร และธุรกิจชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโปรงทอง



 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/9/2563 17:06:33น. 1845
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานโดยศึกษาดูงานการบริหารจัดการบริษัท King Power สาขารางน้ำ ตึกใบหยกและโรงแรมตึกใบหยกสกาย ณ กรุงเทพมหานคร และธุรกิจชุมชนการท่องเที่ยวทุ่งโปรงทอง

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน