นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอผลงาน ในนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” 15/9/2563 9:45:39น. 303

นิสิตICTนำเสนอผลงานGE

        เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

         ซึ่งได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ศึกษาทั่วไปสู่คนไทยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการนี้นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ในชื่อผลงาน “เครื่องชั่งน้ำหนัก โดยใช้ขวดพลาสติกแทนเหรียญ” ที่มีที่มาจากการคำนึงถึงผลเสียของขยะภายในมหาวิทยาลัย จึงได้คิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการนำขยะพลาสติกมาใช้แทนเหรียญในการชั่งน้ำหนักซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถต่อยอดเป็นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ในอนาคตต่อไป 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/9/2563 9:45:39

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน