รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นกับเทคโนโลยี หัวข้อ “การย้อมผ้าสไตล์อินเดียและการเย็บผ้าด้นมือ” 16/9/2563 11:47:05น. 111

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นกับเทคโนโลยี หัวข้อ “การย้อมผ้าสไตล์อินเดียและการเย็บผ้าด้นมือ”

       เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์ และหัวหน้าโครงการวิจัย จัดอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นกับเทคโนโลยี ในหัวข้อ "การย้อมผ้าสไตล์อินเดีย และการเย็บผ้าด้นมือ" ภายใต้โครงการ Phayao Learning City ณ กลุ่มผ้าด้นมือ วัดเมืองชุม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์พัชราภรณ์ ลือราช และ อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การแยกสีและองค์ประกอบต่าง ๆ ออกจากกัน ผู้เข้าร่วมสามารถทำการทดลองย้อมสีผ้าด้วยตนเองได้ นอกจากนี้ หลักสูตร ท้องถิ่นกับเทคโนโลยี ยังสามารถนำมาเทียบหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยพะเยาได้อีกด้วย โดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์

ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/ 
ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/9/2563 11:47:05

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน