อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

16/9/2563 15:55:52น. 1016
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงค์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ในหัวข้อต่อไปนี้
1.บทบาทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน
2.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น สามาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
ณ อาคารหอประชุมพานคุณากร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
16/9/2563 15:55:52น. 1016
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#คณะนิติศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #ความรู้กฎหมาย #บริการวิชาการ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน