สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง” ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

18/9/2563 18:31:15น. 1410
การจัดการการสื่อสาร_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

      สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง” ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เปิดประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้

        การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นโทษทางตรง และทางอ้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และได้รับฟังทัศนคติ ของคุณวริทธิ์นันท์ เรือนคำ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณฐานิต วชิรรัตนวงศ์ ยูทูปเบอร์ ช่อง Betty’s Story ซึ่งเป็นบุคคลที่เลิกบุหรี่ได้แล้ว มาแนะนำ พร้อมให้ความรู้ในการเลิกบุหรี่ ต่อด้วยการระดมสมองหาแนวทางการลด ละ เลิกบุหรี่ อีกด้วย และได้รับกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ ร่วมกำหนดทิศทาง การลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมกล่าวปิดโครงการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
18/9/2563 18:31:15น. 1410
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จัดสัมมนาในหัวข้อ “UP No Smoking! หยุดซื้อ หยุดสูบ หยุดทำร้ายคนรอบข้าง” ภายใต้แนวคิด “การลด ละ เลิกบุหรี่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา” ณ ห้องภูกามยาว 3 (PKY 3) อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน