ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

20/9/2563 13:30:43น. 2515
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 19 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี, ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร, ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และนายณัฏฐพงษ์ ยั่งยืน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  มีการชมนิทรรศการ “บทบาทของมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก” กล่าวคือผลงานของ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แหล่งความสำเร็จ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินผลงานวิจัย ของแต่ละคณะ

      พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และมีการบรรยายเรื่อง “นโยบายการนำมหาวิทยาลัยพะเยา สู่องค์การที่เป็นเลิศ” อีกด้วย และการประชุมในครั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้กล่าวรายงานสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในปีที่ผ่านมา และบรรยายเรื่อง “วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
20/9/2563 13:30:43น. 2515
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg6 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg11 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน