บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”

21/9/2563 13:35:59น. 1125
ปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”  

 

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ เข้าร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุนระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเพื่อสร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการ แก่สังคมและชุมชน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
21/9/2563 13:35:59น. 1125
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน”

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน