นักเรียนสาธิตพะเยานำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1

21/9/2563 14:37:38น. 919
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1 และงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 35 ในรูปแบบPoster และ Oral ผ่านระบบออนไลน์ หัวข้อ “Reaction mechanism and substrate specificity of a yeast ?-galactosidase: a QM/MM study” สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science) นำเสนอโครงงานโดย นางสาวธัญชนก วันใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว.)  โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และ ผศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   
21/9/2563 14:37:38น. 919
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียนสาธิตพะเยานำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 1

#สาธิตพะเยา #โครงการวมว.สาธิตพะเยา #วิจัย #วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน