ผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

21/9/2563 22:14:04น. 682
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.บังอร สุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี และนางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน คณะบริหารและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

มีการบรรยายในหัวข้อ “งานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาสู่ The world University Rankings” บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ วิทยากรในครั้งนี้ได้บรรยายในหัวข้อ “กระบวนการหาโจทย์และการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดเป็นประเด็นการวิจัย” รวมถึงมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยในหัวข้อ “เขียนวิจัยยังไงให้ตอบโจทย์พื้นที่ และโดนใจแหล่งทุน (บพท.)”

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/9/2563 22:14:04น. 682
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหาร และบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน