นิสิตสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 3 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) และได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ต่อไป

21/9/2563 22:20:27น. 998
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้า 3 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ) และได้รับเงินรางวัลสำหรับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์  ทีมละ 10,000 บาท

โดยโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) จัดโดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ โดยในปีนี้ เป็นการจัดโครงการ เป็นปีที่ 8 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันประชันไอเดียกันทั้งหมด 8 ทีม  มี 3 ทีม ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ทีม Evoligence ผลิตภัณฑ์ :  แพลตฟอร์มคัดกรอง แปลผล และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็ก

นางสาว พลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์ สาขาวิชาการตลาด

นาย พีรณัฐ มูลรัตน์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

นาย พันกร จันทรส สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

ทีม Check It ผลิตภัณฑ์ ชุดสกัดเก่ง : นวัตกรรมชุดเครื่องมือสกัด DNA

นาย รัตพล จอมแปง สาขาการตลาด  

น.ส.วิปัสสนา ศรีจันทร์ สาขาการตลาด

นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่  สาขาชีวเคมี

นางสาว นิภาพร จันต๊ะวงค์  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

นางสาว พรนภา สมศรี สาขาชีวเคมี

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

ทีม CRISPY OKRA ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมผักเชียงดา

นางสาว อริญชยา วัฒนศัพท์ สาขาวิชาการตลาด  

นายศุภกฤษ นวลจีน สาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร

นางสาว วานิชชา อินสุก สาขา?วิทยา?ศาสตร์?เเละ?เทคโนโลยี?การ?อาหาร?

นาย เกียรติศักดิ์ ใจชุ่ม  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

นายภาณุ?วัฒน์? กลิ่นหอม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์   สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
21/9/2563 22:20:27น. 998
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 3 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) และได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ) ต่อไป

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน