นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ 21/9/2563 22:30:00น. 342

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ คณะบริหารุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพิธีรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการประกวดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน และเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการดังกล่าว โดยคว้ารางวัลมา ดังนี้


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชลธิชา สนธิธรรมเจริญ หัวหน้าทีม สมาชิกได้แก่ นางสาวปิยะธิดา โนรินทร์, นายภาณุพัตน์ ทองดวง, นางสาวพรไพลิน ชาวเทิง และนายศิวมินทร์ ใจฟู นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนวิชญ์ สิริธนาวรรณ หัวหน้าทีม สมาชิกได้แก่ ณาธิชา มูลวงค์, สิรีธร ลำตาล, อันนา แสนยางนอก และปกร ทองโบราณ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

รางวัลชมเชย 2 ทีม ได้แก่

1. นายศตวรรษ เชื้อสุจันทร์ หัวหน้าทีม สมาชิกได้แก่ นายหฤษฎ์ เวชชะ, นางสาวณิชกุล เขียวเครือ, นางสาวพรณิชา วงศ์บุตร และนางสาวอพิชญา ฤทธิ์คำ นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่

2.นายพชร พูลศิริ หัวหน้าทีม สมาชิกได้แก่ นายชิศนุพงศ์ ศิริ, นายณัฐวรรษ เมืองมูล, นายศุภณัฐ ฉิมศิริ และนายพีรพัฒน์ เอ่งฉ้วน นิสิตสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/9/2563 22:30:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน