นักกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 22/9/2563 16:22:07น. 176

นักกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

     เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการการส่งเสริมสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI) ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านกิจการนิสิตและคุณภาพนิสิต รับทราบรูปแบบและขั้นตอนการดูแลและเฝ้าระวังสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา


     โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ามอบนโยบายการดูแลนิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร 2 ท่าน เป็นผู้บรรยายและจัดกิจกรรม รายละเอียดดังนี้


1.  คุณอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา

บรรยายและจัดกิจกรรมเข้าฐาน เพื่อศึกษาหน่วยงานทั้ง 4 หน่วย ภายใต้กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

2.  คุณธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ มหาวิทยาลัยพะเยา

บรรยายและจัดกิจกรรมแนะนำข้อมูลของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ และวิธีส่งต่อนิสิตที่มีภาวะซึมเศร้า

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การนำเสนองานกลุ่ม หัวข้อ สรุปความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายใต้กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และ การนำเสนองาน หัวข้อ โครงการภายใต้ Super KPI ของแต่ละคณะ โดยนักกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ได้นำเสนอหัวข้อ อบรมเพิ่มทักษะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

        

ภาพ : คุณรักชนู วงศ์วุฒิ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

ข้อมูล : นางสาวเสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์  

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebook twitter line


ภาพ :   คุณรักชนู วงศ์วุฒิ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเสาวภัค วันสนุก / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/9/2563 16:22:07

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน