คณะเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำพาทีมผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ (ตอนบน 2) สู่ระดับภูมิภาค 23/9/2563 9:33:09น. 254

คณะเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำพาทีมผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ (ตอนบน 2) สู่ระดับภูมิภาค
คณะเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นำพาทีมผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ (ตอนบน 2) สู่ระดับภูมิภาค ต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 มีการแข่งขัน R2M (Research to Market) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
ทีม CRISPY OKRA (ผ่านเข้ารอบ)
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมผักเชียงดา
นางสาว วานิชชา อินสุก สาขา?วิทยา?ศาสตร์?เเละ?เทคโนโลยี?การ?อาหาร?
นาย เกียรติศักดิ์ ใจชุ่ม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นายภาณุ?วัฒน์? กลิ่นหอม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
นางสาว อริญชยา วัฒนศัพท์ สาขาวิชาการตลาด
นายศุภกฤษ นวลจีน สาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
และยังมีอีก 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลชมเชย
ได้แก่
ทีม Meat High Tech
สุภลักษณ์ ไชยสงค์ Food Sci
สิริชัย เบจมาคม ICT
ณัฐนันท์ แก้วหน่อเมือง ICT
อโนชา ปัญโต ITC
อาจารย์ที่ปรึกษาผศ.ดร.สุรางคนา ระวังยศ
ดร.ธนิกานต์ สันสวัสดิ์
ทีม AG-Food Safety
กนกวรรณ ชัยชาญ FoodSafety
เกรียงไกร บุญร่วม FoodSafety
ณัฐพงษ์ แซ่หลิ่ม FoodSafety
เยาวลักษณ์ พันธุ์กลิ่นแก้ว -เกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ
ทีม Agri-FoodSafety
สุพรรษา บุญหล้า FoodSafety
นันทนา จันตะมา FoodSafety
ไพลิน กงชาติ FoodSafety
ธนพร ไกรยุทธ -เกษตรศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/9/2563 9:33:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน