คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL) 23/9/2563 14:10:09น. 408

ESPReL
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ในหัวเรื่อง “การจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ” ณ ห้องฝึกอบรมทางไกล 312 ชั้น 3 อาคารสถานเคมีปฏิบัติ และห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 145 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายประจักร์ ขัตธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/9/2563 14:10:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน