คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)

23/9/2563 14:10:09น. 955
ESPReL
เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL) ในหัวเรื่อง “การจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ” ณ ห้องฝึกอบรมทางไกล 312 ชั้น 3 อาคารสถานเคมีปฏิบัติ และห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิทนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จำนวน 145 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ศันศนีย์ บุญสาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายประจักร์ ขัตธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายประจักร์ ขัตธิ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
23/9/2563 14:10:09น. 955
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL)

#ESPReL #คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน