นักเรียนสาธิตพะเยาร่วมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 24/9/2563 13:58:25น. 393

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 9 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 5 ในรูปแบบ Oral presentation ผ่านระบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำเสนอโครงงานโดย นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์ และนายคุณานนท์ เจริญดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (โครงการ วมว.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และอาจารย์ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/9/2563 13:58:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน