โครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่ “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” 24/9/2563 16:43:42น. 151

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2563 งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ) เข้าร่วมโครงการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยเชิงพื้นที่  “เปลี่ยนโครงร่างให้เป็นทุน” โดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) เพื่อสร้างกลไกการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง และก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถสรรหาแหล่งทุน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพบุคลากร การวิจัยและนวัตกรรมในภาคการผลิต การบริการ แก่สังคมและชุมชน ณ โรงแรม แกรนด์ วิสต้า เชียงราย จังหวัดเชียงราย

-----------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182      

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/9/2563 16:43:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน