“UPITI” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

28/9/2563 10:56:42น. 3038

เมื่อวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน “การทำตุ๊กตาและของที่ระลึก” แก่ผู้สนใจจาก 5 หมู่บ้านชุมชนวัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือด้วยทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นออกสู่สากล นำโดยหัวหน้าโครงการวิจัย อ.ปณิธาน ประมูล และได้รับเกียรติจากคุณยุทธนา บุญประคอง จากพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตา ศูนย์ผลิตตุ๊กตาเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
28/9/2563 10:56:42น. 3038
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UPITI
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน