คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตุงไส้หมูไล่ยุง ครั้งที่ 2

28/9/2563 16:08:31น. 913
ตุงไส้หมูไล่ยุง
                26 กันยายน 2563 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตุงไส้หมูไล่ยุง ครั้งที่ 2 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ พร้อมด้วยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 1 , 2 , 3 และ 4 จำนวน 65 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา ซึ่งนำมาประยุกต์เข้ากับการทำเจลไล่ยุง เพื่อสร้างนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำตุงไส้หมูนี้ไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมรดน้ำดำหัว กิจกรรมไหว้ครู เป็นต้น จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00น. ณ อาคารปฏิบัติการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

----------------------

ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โทร. 0  5446  6666 ต่อ 3188

FB: งานกิจการนิสิตและวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   PharmatographerUP   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
28/9/2563 16:08:31น. 913
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการตุงไส้หมูไล่ยุง ครั้งที่ 2

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #งานคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ
#sdg1 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน