มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

28/9/2563 17:44:52น. 1414
มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรรมนัส พรหมเผ่า และคณะ  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวงธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทำการประชุมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดพะเยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ และคณะ การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนในจังหวัดพะเยา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่และแนวคิดขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยได้การรายงานผลความคืบหน้าจากทุกหน่วยภาครัฐในจังหวัดพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
28/9/2563 17:44:52น. 1414
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน