ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม DynEd

29/9/2563 10:19:55น. 1043
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม DynEd ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งการใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษ DynEd เป็นซอฟแวร์แบบใหม่ที่มีการใช้ AI ในการประมวลผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และ DynEd ยังเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนวางแผนและศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากตัวโปรแกรมสามารถประเมินผลคะแนนการเรียนภาษาอังกฤษเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ในส่วนของอาจารย์ผู้สอน โปรแกรม DynEd จะช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนสามารถทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของเด็กในชั้นเรียน เพื่อวางแผนเนื้อหาการเรียนการสอนให้กับนิสิตที่อ่อนในด้านภาษา รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลผลการเรียนของนิสิต เพื่อพิจารณาระดับพัฒนาการของนิสิตเป็นรายบุคคลได้อีกด้วย อนึ่ง โปรแกรม DynEd มีคุณสมบัติที่สามารถใช้เป็นตัววัด CEFR (Common European Framework of Reference for Languages : มาตรฐานการใช้ภาษาของประเทศยุโรป) ซึ่งเป็นมาตรฐานการทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยโปรแกรมภาษาอังกฤษ DynEd สามารถติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือ ไอแพด แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และระบบปฏิบัติการ IOS 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
29/9/2563 10:19:55น. 1043
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม DynEd

#คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน