คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2563

30/9/2563 11:16:19น. 1082
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม CE (CE 11206) คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้างาน เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโดย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Work shop ถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมในหมวดที่ 1-6 นำเสนอผลการประเมิน ข้อสังเกต ข้อแก้ไข จากคำแนะนำของคณะกรรมการประเมิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะและหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประเมินสำนักงานสีเขียวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/9/2563 11:16:19น. 1082
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี พ.ศ. 2563

#คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3 #sdg13 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน