การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)

1/10/2563 16:32:48น. 2858
พะเยาวิจัย
มหาวิทยาลัยพะเยา มีกำหนดการจัด โครงการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings) "

ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีวัตถุประสงค์ 

     1.เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และอื่น ๆ 
     2.เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ
     3.เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
     4.เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยในระดับชาติ 


????การนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ลงในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI และ ACI
?? เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2563
* วารสารนเรศวรพะเยา ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 และ ACI
* วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2

????การนำเสนอผลงานและตีพิมพ์ Proceedings
?? เปิดรับบทความวิจัยตั้งแต่วันนี้ -1 ตุลาคม 2563

สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://www.prc.up.ac.th/

#SDG4 #SDG9 #SDG15
#UniversityImpactRankings
#PhayaoResearchConference2021


facebooktwitterline


ภาพ :   .   
ข้อมูล/ข่าว :    .   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   
1/10/2563 16:32:48น. 2858
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 (University Impact Rankings)#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน