กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบประมาณปี 2564

2/10/2563 16:12:21น. 164
dra university of phayao
        วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดทำข้อเสนอโครงการสำหรับขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ และหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณปี 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานในการรับงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการงบวิจัยในกลุ่มวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) โดยมี รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในการประชุมชี้แจง
facebooktwitterline


ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
2/10/2563 16:12:21น. 164
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยพื้นฐาน (Fundamental Fund) งบประมาณปี 2564#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน