บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมและระดมความคิดเห็นประเด็น “แนวทางการพัฒนา แพร่-2030 และการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” ณ โรงแรมแพร่นครา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

3/10/2563 15:14:35น. 1056
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ดร.นิรมล พรมนิล นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล นักวิจัยคณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ นักวิจัยคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมและระดมความคิดเห็นประเด็น “แนวทางการพัฒนา แพร่-2030 และการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ณ โรงแรมน่านบูติก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
3/10/2563 15:14:35น. 1056
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมและระดมความคิดเห็นประเด็น “แนวทางการพัฒนา แพร่-2030 และการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก” ณ โรงแรมแพร่นครา อาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg3 #sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน