คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564

5/10/2563 9:42:47น. 1421
คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564
        รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์และเจ้าหน้าที่งานวิชาการ จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ระดมความคิดเห็นและร่วมพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดงานและร่วมสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สุธาสินี หินแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    สุธาสินี หินแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
5/10/2563 9:42:47น. 1421
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2564

# จัดสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ #งานวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์ พรพัฒน์ ธีรโสภณ #รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน