ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างเครือข่าย เริ่มให้บริการด้านการฝึกอบรมการผลิตสื่อ

5/10/2563 13:44:22น. 975
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา  บุรารักษ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่และหัวหน้าศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการอบรมการสร้างผลิตสื่อ ด้วยโทรศัพท์มือถือ ให้กับนิสิตสาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างเสริมทักษะการผลิตสื่อทางสุขภาพของนักกายภาพบำบัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา

       สำหรับรูปแบบของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น โดยใช้ระยะเวลาเพียง 3 ชั่วโมง เท่านั้น ซึ่งช่วงแรกจะเป็นการแนะนำและทำความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นที่ใช้ในการผลิตสื่อสารคดี  ช่วงที่สองเป็นการสอนเทคนิคง่ายๆ สำหรับตัดต่อบนแอพพลิเคชั่นในมือถือ สำหรับช่วงสุดท้ายจะให้นิสิตได้ทดลองและได้ลงมือปฏิบัติจริง

        นางสาวณัฐณิชา เผ่าพงษ์จันทร์ นิสิตชั้นปี 3 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ได้ร่วมพูดคุยกับทีมงานว่า “การเข้ารับการฝึกอบรม ทำให้ตนเองได้เรียนรู้วิธีการสร้างสื่อและได้รู้วิธีการสร้างเนื้อหาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย” เช่นเดียวกับนายวรวัฒน์ เสมอใจ นิสิตชั้นปี3 สาขากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ ตนจะได้นำไปปรับใช้ในการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัดของตนเองต่อไปในอนาคต”

         ทั้งนี้ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายและให้บริการการฝึกอบรมด้านการสื่อสาร ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งของศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนฯ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
5/10/2563 13:44:22น. 975
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างเครือข่าย เริ่มให้บริการด้านการฝึกอบรมการผลิตสื่อ

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน