บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

5/10/2563 15:41:50น. 1328
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        ดร.จุมภฎ สนิทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสโมสรนิสิตได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน และพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ 4Cs (Critical thinking, Collaboration, Communication และ Creativity) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตของทั้งสองคณะให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีบุคลิกภาพ สุนทรียภาพ และสุขภาพที่ดี  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.จุมภฎ สนิทธางกูร/คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.จุมภฎ สนิทธางกูร/คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
5/10/2563 15:41:50น. 1328
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาผู้นำนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน