คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินโครงการสร้างผู้นำนิสิตให้มีทักษะการให้คำปรึกษา

6/10/2563 14:38:05น. 697

3-4 ตุลาคม 2563 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างผู้นำนิสิตให้มีทักษะการให้คำปรึกษา โดยใช้ทักษะบูรณาการ SOFT SKILL  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพและได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา พร้อมด้วยสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์และสโมสรนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้นำนิสิตได้มีความรู้ มีทักษะการให้คำปรึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมของนิสิตในคณะได้ จัดขึ้นในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00น. ณ CE07214 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา

----------------------

ติดต่อสอบถาม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

??054-466666 ต่อ 3188

FB: งานกิจการนิสิตและวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
6/10/2563 14:38:05น. 697
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ดำเนินโครงการสร้างผู้นำนิสิตให้มีทักษะการให้คำปรึกษา

#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน