คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม ”ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการฐานข้อมูลและผลิตองค์ความรู้ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง” 6/10/2563 14:41:04น. 370

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่ และ อ.ภญ.เขมณัฏฐ์  รัตน์วรวงศ์  เข้าร่วม ”ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการฐานข้อมูลและผลิตองค์ความรู้ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง” โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ได้ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็ง ในการจัดการปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายในประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การสังเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้าง และสถานการณ์นโยบายแอลกอฮอล์ ณ สำนักงานนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงสาธารณสุข

-----------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/10/2563 14:41:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน