คณะนิติศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการวิจัยทางกฎหมาย ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

6/10/2563 17:30:19น. 1138
คณะนิติศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการวิจัยทางกฎหมาย ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการวิจัยทางกฎหมาย ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางวาสินี นันทขว้าง ชาวเหนือ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยอาจารย์พิษณุ เจนดง และอาจารย์อนุสรณ์ ไชยปุระ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์งานวิจัยของนิสิต โดยมี อาจารย์กันตพงศ์ แสงพวง เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งโครงการส่งเสริมกระบวนการวิจัยทางกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการวิจัย และเกิดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อให้นิสิตมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะทางปัญญาในการใช้ความรู้มาบูรณาการกับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในลักษณะการศึกษาแบบ Problem Based Learning รวมถึง Outcome Based Learning ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการของนิสิตเพื่อร่วมในการนำเสนอในโครงการจัดนิทรรศการโครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
6/10/2563 17:30:19น. 1138
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการวิจัยทางกฎหมาย ณ ห้องประชุมศาลจำลองคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน