คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ผลิตน้ำเชื่อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์ 7/10/2563 9:42:54น. 531

คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ผลิตน้ำเชื่อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์
วันที่ 4 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานศูนย์ผลิตน้ำเชื่อพ่อโคพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์, อำเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, ผอ.ชยุต ดงปาลีธรรม์, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา พ.อ.สมาน คำน้อย, และนายประสงค์ กองมะลิ นำแกนนำเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานดังกล่าวฯ เพื่อกำหนดแผนการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/10/2563 9:42:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน