คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางแบบ real time

8/10/2563 17:27:37น. 1073
แอพพลิเคชั่น Phayao Transition

     เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ร่วมกันพัฒนาแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นเครื่องมือสำหรับให้บริการนิสิตและประชาชนในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางของสหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทางแม่กา
แบบ real time

     นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อมรเดชาพล ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ในการทดสอบระบบกับตัวแทนจาก สหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทางแม่กา และตัวแทนนิสิตในการเรียกรถอีก 6 คน โดยผลการทดสอบแอพพลิเคชั่นเป็นที่น่าพึงพอใจ ซึ่งจะมีการจัดอบรมการใช้งานให้กลุ่มสหกรณ์เดินรถโดยสารประจำทางแม่กาทั้งหมดอีกครั้ง ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบจริงต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
8/10/2563 17:27:37น. 1073
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา ทดสอบแอพพลิเคชั่น Phayao Transition และแอพพลิเคชั่นไลน์ ในการเรียกใช้รถโดยสารประจำทางแบบ real time

#แอพพลิเคชั่นPhayaoTransition
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน