ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8/10/2563 17:28:28น. 1188
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน อาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/10/2563 17:28:28น. 1188
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

#คณะแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน