กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "การปั้นดิน ปั้นใจ" ในโครงการ "Phayao Learning City" ณ บ้านดินคำปู้จู้ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 9/10/2563 15:01:27น. 249

dra university of phayao
        ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรม "การปั้นดิน ปั้นใจ" ในโครงการ "Phayao Learning City" ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมี รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการดังกล่าวฯ ณ บ้านดินคำปู้จู้ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสุดาพร อาจหาญ   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2563 15:01:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

4 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    208