คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

9/10/2563 16:20:34น. 807

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. - มพ. ระยะ 5 ปีที่ 7 “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563” โดย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานบริการวิชาการเพื่อสังคม ณ UP – Space สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น G อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมมปัญโญ)

-------------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
9/10/2563 16:20:34น. 807
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #งานวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์ #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน