นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม และโครงการ 1 คณะ 1 Signature ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

9/10/2563 16:32:44น. 879
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทีมนักวิจัยโครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม ได้แก่ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ และดร.ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ และทีมนักวิจัยโครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม ได้แก่ ดร.นิรมล พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว, ดร.ฑาริกา พลโลก และดร.อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม และโครงการ 1 คณะ 1 Signature เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการ และหารือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
9/10/2563 16:32:44น. 879
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรม และโครงการ 1 คณะ 1 Signature ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg2 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน