นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp 8th ภาคเหนือ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและแชร์ประสบการณ์ในการต่อยอดงานวิจัยจากการแข่งขัน R2M สู่การต่อยอดเป็นธุรกิจจริง

9/10/2563 16:36:57น. 1040
ผลิตบัณฑิต_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้พานิสิตเข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp 8th ภาคเหนือ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและแชร์ประสบการณ์ในการต่อยอดงานวิจัยจากการแข่งขัน R2M สู่การต่อยอดเป็นธุรกิจจริง การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจ และการทำ Presentation อย่างไรให้เป็นมืออาชีพ โดยทีมนิสิต R2M มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 3 ทีม


ทีม CHECK IT (ชุดสกัด DNA)

1.นายรัตพล จอมแปง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2.นางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

3.นางสาวพรนภา สมศรี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

4.นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1. ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

2. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

 

ทีม Crispy Okra (ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมผักเชียงดา)

1.นายภาณุวัฒน์ กลิ่นหอม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2.นายเกียรติศักดิ์ ใจชุ่ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

3.นางสาววานิชชา อินสุก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

4.นางสาวอริญชยา วัฒนศัพท์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

5.นายศุภกฤษ นวลจีน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.ดร.คุณากร ขัติศรี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 

ทีม Evoligence (การพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น)

1.นางสาวพลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2.นายพีรณัฐ มูลรัตน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.นายพันกร จันทรส คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

1.อาจารย์รณสิงห์ รือเรือง สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์

 

          โดยทั้ง 3 ทีม มีคิวลงสนามการแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด/UPITI   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด/UPITI   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
9/10/2563 16:36:57น. 1040
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม R2M Bootcamp 8th ภาคเหนือ จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและแชร์ประสบการณ์ในการต่อยอดงานวิจัยจากการแข่งขัน R2M สู่การต่อยอดเป็นธุรกิจจริง

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน